IZZIV: ŠIRJENJE NOTRANJEGA NASMEHA / CHALLENGE: INNER SMILE EXPANSION

 

 

 

Vsakič, ko v svojem telesu ob določenih situacijah, ljudeh ali mislih začutim nekakšen krč, utesnjenost, težo, stisko, zamrznitev, paralizo, bolečino,

globoko zadiham in to, karkoli že je (ne ukvarjam se z razlogi, vzroki, definicijami) enostavno objamem, preplavim z mehkobo hvaležnega nasmeha in jo

najprej razširim čez celo telo, nato pa še ven, kolikor gre,

počasi, postopoma, dokler ne objemam celotnega

planeta,

vesolja.

Sprva sem to počela samo energetsko in sem spremembo opažala v obliki globoke sproščenosti in mehke hvaležnosti v telesu. Spoznala sem tudi, da imam, če hočem, popolno kontrolo nad vsemi občutki in čustvi, drame drugih me niso več spravljale iz tira, svojih pa tudi nisem več ustvarjala

in že to mi je predstavljalo veliko olajšanje.

Z rednim treningom sem ugotovila, da se veliko lažje izražam, delim svoje mnenje ter izkušnje z drugimi,

kar me najbolj razveseljuje pa je to, da sem bolj mirna glede prihodnosti in vsega, kar prinaša s sabo ter da življenje tudi vsem okrog mene ponuja nove priložnosti za spremembo.

 


CHALLENGE: INNER SMILE EXPANSION

In specific life situations with certain people or thoughts that come into my mind I often feel some sort of cramps, constipation, weight, distress, paralysis, freezing and painful sensations in my body.

So when this happens, I take a deep breath and then, regardless to any possible causes, reasons or definitions of the sensation (believe me, they are completely irrelevant in the story), simply embrace all of it with a gentleness of gratitude and with softness of a smile,

I spread it through the whole body and then out, as far as it goes,

slowly, gradually, until I’m embracing the whole planet and expanding it into the vastness of the universe.

At the beginning, I only did this energetically. I soon started to noticing the changes in a form of a deep relaxation and soft warmth in my body. Over time I also realized I have the complete control over all of my thoughts, feelings and emotions if I want to, so that mental drama of others doesn’t affect me anymore. I also stopped creating my own one,

that was huge relief for me.

With regular and conscious training, I found that I also made it much easier to express myself, share my opinions and experiences with others.

What pleases me the most, is that I am now way more calm about the future and about everything that brings it. So does everyone around me who are experiencing their own life-changing opportunities and receiving it all so peacefully and calmly as I do.

 

 

Something to Say?

Your email address will not be published.