DIHAJ IN PUSTI DIHATI / BREATHE & LET IT BREATHE

 

 

 

Nobena žival me nikdar ni ugriznila. Zdelo se mi je naravno, da je njihov prostor potrebno spoštovati in da je zaupanje nekaj, kar mi bodo podarile čez čas ali pa tudi ne, odvisno kako hitro se bom pripravljena učiti. Zdi se mi, da sem dragoceno znanje, pridobljeno od ljubljenčkov, za katere sem imela možnost skrbeti, nevede aplicirala v svoje življenje in odnose. Delovalo je in nekaterih takrat pridobljenih načel se še vedno držim.

 


I was never bitten by an animal. It always seemed natural to me it’s wise to respect their space and that trust is something they will give me after time or maybe not, depends on how fast l would be willing to learn. My beloved pets gifted me with valuable knowledge through all these years I was privileged to take care of them. I guess I unconsciously applied into my life all they taught me. It worked and I still hold on to some of the principles gained at that time.

 

Something to Say?

Your email address will not be published.