P R A Z N I Č N I D E M O N I / F E S T I V E D E M O N S

 

 

 

Zdi se, da smo v času novoletnih praznikov še posebno ranljivi in demoni, tako preteklosti kot prihodnosti, še pogosteje visijo na naših vratih. Prežijo in čakajo, da bi nam, pretkani prodajalci, ponudili dogovore, kjer bi v posebnih prazničnih paketih in enkratnih priložnostih, trenutke šibkosti lahko menjali za večno moč.

Za storitev običajno nočejo denarja, čez čas pa se izkaže, da so nas prinesli okrog, da kupljena moč sploh ni prava in da je cena zanjo višja, kot smo si predstavljali.

Naj bo nekaj jasno, z demoni ne poslujemo. Nikoli.

V še tako grdi in boleči stvari lahko najdemo lepoto, trenutke največje šibkosti pa lahko vedno preobrazimo v silno moč. Resnično moč. S tem lahko opravimo povsem sami ali pa z nekom, ki so mu te zadeve kristalno čiste. Enkrat, za vselej.

S tem ko zagrabimo vajeti svojega življenja, povsem preusmerimo tok našega potovanja. Občutki, misli in čustva, ki nas preplavljajo in ne pustijo dihati, izgubijo pomen, pogrnejo na celi črti. Pogosto spregledamo, da sploh niso, kar izgledajo in so v resnici pravzaprav koristni. Da jih lahko uporabimo kot vir energije, potrebne za določene odločitve in premike v življenju.

Takšna transformacija zna biti hudičevo dobro božično darilo, just sayin…

 

 

Ilustracija: Ela Puc

http://instagram.com/___puc___/


F E S T I V E  D E M O N S

It seems that during New Year’s holidays we are especially vulnerable, and demons of past and future hang even more on our doors. These vended sellers are in the wait to offer us some deals, where they could exchange the moments of weakness for eternal strength and power.

They usually do not want money for their service, but over time it turns out to be, that they have brought us around, that the purchased power is not at all real and that the price for it is higher than we first imagined.

Let it be clear, we do not do business with demons. Never.

Even in so ugly and painful things we can find beauty and the moments of greatest weakness can always be transformed into great strength. Real power. We can deal with this on our own or with someone to whom these things are crystal clear to. Once and for all.

By grabbing the reins of our lives, we completely redirect the flow of our journey. Feelings, thoughts and emotions that overwhelm us and do not let us breathe lose their meaning, they go astray on the whole line. We often overlook that they are not at all what they seem to be and that in fact they are actually useful. We can use them as the source of energy needed for certain decisions and movements in life.

Such a transformation can be hell of a good gift, just sayin …

 

 

Translation: Sanskriti http://instagram.com/kumarsanskriti/

Ilustration: Ela Puc

http://instagram.com/___puc___/

 

Something to Say?

Your email address will not be published.